Vzdálený přístup k pokladně

Po stažení instalačního souboru QPOS pokladní software (www.qpos.cz/ke-stazeni.html), provedete instalaci na počítač, na kterém se má nacházet modul kancelář (vzdálené připojení do pokladního systému). Po instalaci je nutno software aktivovat, aktivace software se provádí přes webový formulář: www.qpos.cz/licence.html. Postup žádosti o licenci: www.qpos.cz/postup-zadosti-o-licenci.html

Po stažení, instalaci a aktivaci, přes průzkumník Windows, naleznete složku c:|Qpos a v této složce soubor c:|Qpos|config.xml, tento soubor otevřete pro editaci v poznámkovém bloku a změníte řádek:   <hostname>127.0.0.1</hostname> zde je číslo IP adresa 127.0.0.1 počítače na který se má software připojovat pro komunikaci s pokladnou, tuto IP adresu změníte za IP adresu Vaší pokladny. Poté můžete spustit administraci poklaního systému přes zástupce na ploše nebo soubor c:|Qpos|qpos_admin.exe .

Jak odstranit nejčastější problémy

V případě, že software hlásí "Nelze se připojit do databáze"

Je nutno povolit port pro komunikaci MYSQL serveru: TCP port 3306

Jak zjistíte IP adresu pokladny?

Na počítač, kde je nainstalován pokladní software je nutno přidělení veřejné IP adresy. IP adresu Vám přidělí a nastaví Váš poskytovatel připojení k internetu.

Od poskytovatele nelze přidělit veřejnou IP adresu.

V případě, že z nějakého důvodu, například uspořádaní sítě nebo poskytovatel nenabízí možnost veřejné IP adres. Tak je nutnost počítač, kde je pokladní software zapojit do VPN.
Možnosti pro zapojení do VPN, například přes službu: www.vpnhosting.cz nebo
Hamachi https://secure.logmein.com/products/hamachi/
V případě použití služby Hamachi doporučujeme využití placené verze tohoto programu, verze FREE je bez garance funkčnosti a dostupnosti.