Postup servisu

Firma QPOS vykonává čtyři typy servisních zásahů, rozdělených podle místa prováděného zásahu, buď v servisním středisku QPOS nebo přímo u zákazníka. Konkretní dojezdové čas v případě servisu u zákazníka se řídí dle platné servisní smlouvy.

Pozáruční a mimozáruční servis - standardní servis

Standardní servis, je vykonáván v servisním středisku QPOS, doručení do servisního střediska je prováděn svozem přes spediční firmu, objednávku svozu se provádí přes objednávkový formulář
(Zaslání zařízení na servis) www.qpos.cz/kontakty.html

ON-SITE Servis

ON-SITE je typ servisu vykonávaný v libovolném místě České republiky, které určí zákazník, převážné v provozovně zákazníka. Servisní technik, který jede na místo určené zákazníkem disponuje servisním vozidlem, které je vybavenou pro účel servisu v terénu. Veškerý servis je proveden v místě.

ON-SITE NONSTOP Servis

ON-SITE je typ servisu vykonávaný v libovolném místě České republiky, které určí zákazník, převážné v provozovně zákazníka. Servisní technik, který jede na místo určené zákazníkem disponuje servisním vozidlem, které je vybavenou pro účel servisu v terénu. Veškerý servis je proveden v místě.

ON-SITE NONSTOP navíc oproti pouze servisu ON-SITE, jedná se o servis vykonávaný 24hodin deně v pracovní nebo mimo pracovní dobu, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a státních svátku, 365 dní v roce.

SERVIS NA DÁLKU

Posledním typem servisu, který vykonáváme je servis na dálku, pomocí programu na vzdálenou administraci počítače se k Vám technik připojí a vykoná potřebné úkony.