Jak řešit problémy s dotykovým ovládáním LCD

Vždy je nutno zkontrolovat správné zapojení a ovladače, popřípadě provést kalibraci monitoru.

Upozornění: všechny operace je nutno provádět jako administrátor operačního systému Windows. Restartujete počítač a poté po startu počítače vyberete položku admin.

Špatné odezvy nebo odezvy na jiném místě.

V případě, že dotykový monitor reaguje na jiném místě, je nutno provedení kalibrace monitoru. Ta se provádí tak, že v nabídce start - > programy - > naleznete program pro kalibraci monitoru (Touch screen calibration).

Pro MSI AIO: Programy - > Všechny programy - > HIDeGalaxTouchTool - > HIDeGalaxTouchTool
Poté vyberete 25 Points Linearization
hrotem například zavřené tužky, postupně klepnete a držíte 20 sekund na místě ukazatele, po té co na skočí ukazatel na dalším místě přejdete na toto místo

Dotykový monitor vůbec nereaguje

Nejprve odpojíte všechny kabely, USB, LAN a napájení, necháte odpojené VŠECHNY kabely včetně napájení delší dobu cca 20 – 30 minut, poté zapojíte pouze napájecí kabel, a zařízení zapnete, dotyk opět funguje.

Dotykový monitor vůbec nereaguje ani po odpojení všech kabelů

V případě, že monitor nereaguje ani po odpojení všech kabelů, je nutno zkontrolovat, zda jsou správně nainstalované ovladače dotykové vrstvy.
Nejprve odinstalujete nepotřebné ovladače, poté znovu nainstalujete ovladač pro dotykový monitor.
Získání ovladačů
V případě, že Vám chybí ovladače, lze je získat z přiloženého CD s ovladači nebo stažení z internetu, od příslušného výrobce.
Stažení Ovladače pro MSI AIO naleznete zde:
http://install.qpokladna.cz/domains/install.qpokladna.cz/Ovladace-DRIVER/MSI_AIO_Wind_TOP_G71-SBDC187/


Po instalaci ovladačů je nutno ověřit zda jsou všechny ovladače správně nainstalované: Start -> Počítač -> pravé tlačítko vlastnosti -> Správce zařízení -> zde zkontrolujete zda není žádné zařízení v rozporu.

Reklamace zařízení

Pokud nepomůže žádný postup, a zařízení je nutno reklamovat, postupujte dle:
http://www.qpos.cz/postup-reklamace.html


UPOZORNĚNÍ:  reklamace se nevztahuje na mechanicky poškozený displej, například poškození po pádu na zem, po úderu předmětem, prasklou vrstvu.

UPOZORNĚNÍ:
Reklamace zařízení je prováděna kompletní pře instalací, je nutno si před zasláním na reklamaci zálohovat všechny data. V případě, že po pře instalaci zařízení, se zjistí, že je dotyková vrstva funkční a nejedná se o hardware závadu, tak je účtován běžní servis dle platného ceníku http://www.qpos.cz/cenik.html

DOPORUČENÍ:  v případě zjištění nefunkčnosti dotykového monitoru, věnujte pozornost kontrole software v počítači, proveďte antivirovou kontrolu, kalibraci monitoru, kontrole ovladačů, kontroly zda není nainstalován špatný program, v 90% případů se jedná a software problém způsobený uživatelem.